Vakıf Katılım Ticari Krediler Nelerdir?

06.01.2020
488
A+
A-
Vakıf Katılım Ticari Krediler Nelerdir?

Vakıf Katılım ticari kredilerden yararlanmak isteyen işyeri ya da firma yetkilileri başvurularını banka şubelerinden yapmalıdırlar. Bu yazımızda Vakıf Katılım ticari krediler ve çeşitleri le ilgili bilgiler veriliyor. Ticari kredi tanım olarak, ticaret yapan işletmelerin işletme sermayesini desteklemek y da işletmenin işlerini geliştirmesi için banka tarafından verilen kredilerdir. Ticari krediler bankadan alındıktan sonra alınan kredi bankaya bildirilen amaç dışında başka hiçbir amaç için kullanılamaz.

Ticari krediler de geri ödemelerinde diğer bütün krediler gibi faiz uygulanan kredilerdir. Ticari kredi, verilmesindeki temel gaye firma sahibine  finansal açıdan yardımcı olmak, işletmenin diğer alanlarda  borç transferi yaparak finansal açıdan rahatlamasını sağlamak, gerekli hallerde borç yapılandırması ya da borç birleştirmesini sağlayarak faaliyetlerin yürütülmesinde kolaylık sağlamaktır.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Kurumsal Finansman Desteği

Vakıf Katılım ticari kredileri arasında yer alan kurumsal finansman, firmanın gereksinim duyduğu mal, araç, gayrimenkul ya da hizmet bedeli için sağlanan kredidir. Bir önceki tanımda belirtilen ticari kredi tanımına uygun olarak kullanılırlar.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Finansal Kiralama

Vakıf katılım finansal kredi firmanın ihtiyacı olan menkul ya da gayrimenkulün kiraya verilmesi anlamına gelir. Bu finansman paketinin uygulanması sırasında, menkul ya da gayrimenkul kullanımı kiracıya verilirken malın kendisinin mülkiyeti bankanın üzerinde kalır. Finansal kiralama için banka ile yapılan anlaşma bittiği zaman banka ile kiracı firma arasında yeni bir sözleşme imzalanarak kiralanan menkul ya da gayrimenkul mülkiyetinin kiracıya devredilmesi amaçlanmaktadır. Bu devir işleminde bankaya sembolik bir tutar ödemesi yapılır.

İlginizi Çekebilir:  Vakıf Katılım Cep Şubesi Giriş

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve İşyeri Finansmanı

Vakıf Katılım işyeri finansmanı kapsamında kendi müşterilerine işletmelerinin   çalışmalarını sürdürebilecekleri işyerinin kiralanması ya da yatırım amacı ile alınması için verilen finansman desteğidir. Bu kredi kapsamına alınmak istenen gayrimenkuller şunlardır:

 • İşyeri,
 • Fabrika,
 • Depo,
 • Arsa vb. mülklerdir.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Ticari Taşıt Finansmanı

Vakıf Katılım ticari taşıt finansmanı, ilgili işletmenin çalışmalarını yürütebilmek ve geliştirebilmek için gereksinimi olan ‘’0’’ ya da ‘’ 2.EL’’ araç alınması için tahsis edilen finansman türüdür.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Teminat Mektubu

Vakıf Katılım gayri nakdi ticari krediler kapsamında teminat mektupları da bulunur. Teminat mektubu bankanın kendi müşterisi adına iş yapılan diğer firmaya karşı verilen garanti sözleşmesi gibi de düşünülebilir. Bu gayri nakdi kredi  kapsamında eğer firma taahhüt ettiği hizmet ya da malı zamanında teslim edemezse ya da taahhüt ettiği ödemeyi zamanında yapamaz ise, sözleşme yapılan tarafın mağduriyet yaşamaması için bankanın ödeme yapacağını bildiren mektuplardır. Teminat mektubu ödeme yapılacak firmaya hitaben Vakıf Katılım müşterisi olan şirketin talebi üzerine hazırlanır.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Referans Mektubu

Referans mektubu Vakıf Katılım gayri nakdi finansman destekleri arasında yer alır. İnşaat ve taahhüt işleri ile ilgili çalışmalar yapan özel banka müşterileri için hazırlanan referans yazılarıdır.  Referans mektubu banka müşterisinin isteğine göre TL veya yabancı para üzerinden hazırlanabilir. Referans mektubunda Vakıf Katılım kendi banka müşterisinin finansman durumu hakkında yazılı olarak bilgi verir.

Vakıf Katılım İşyeri Finansmanları (Resmi Sayfa)

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Akreditif

Vakıf Katılım gayri nakdi krediler arasında yer alan bir başka finansman desteği de akreditif açılmasıdır. Akreditif tanım olarak Vakıf Katılım Banka müşterisinin direktifine göre bankanın satıcıya ödeme yapacağını belgeler ile garanti etmesi olarak tarif edilebilir. Bankanın ödemeyi taahhüt ettiği tutarın ödemesi akreditifte bildirilen belgeler karşılığında yapılır.

İlginizi Çekebilir:  Vakıf Katılım Umre Hac Kredisi

Eğer satışı yapan taraf, akreditifte belirtilen koşulları gereği gibi yerine getirir ve akreditifte istenen evrakları ‘’ Akreditif Şartları ve Uluslararası Bankacılık Standartları’’ kapsamında bildirilen kriterlere uygun olarak hazırlayıp bankaya teslim eder ise akreditif belgesinde ödeme yapılması hakkına sahip olur.

Vakıf Katılım Ticari Kredi ve Kabul Aval Kredisi

Vakıf Katılım gayrı nakdi ticari kredileri arasında bulunan bir başka finansman türü de Kabul Aval kredisidir.

Kabul Aval kredisi alıcı ve satıcı arasında düzenlenen senet ya da poliçenin ödeme vadesinde banka tarafından ödeneceğini garanti kapsamına alan yazılı bir belgedir.

Vakıf Katılım Ticari Kredi KGF Kefaletli Finansman

Vakıf Katılım ticari krediler arasında KGF kefaletli finansman da yer almaktadır. KGF kefaletli finansman ürünü küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani KOBİ’lerin ya da KOBİ kapsamı dışındaki firma ya da işletmelerin teminat gösteremediği durumlarda nakit sıkıntısını gidererek kredi kullanabilmelerini amaçlamaktadır. KGF sayesinde kredi alabilen firmalar işlerini sekteye uğramadan yürütebilirler.

Vakıf Katılım Ticari Kredi KOBİ Destek /Nefes Kredisi

KOBİ nefes kredisi, Vakıf Katılım ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan karşılıklı anlaşma uyarınca küçük ve orta ölçekli firmalar için sağlanan düşük maliyetli finansman ürünüdür. Nefes kredisi, Hazine destekli KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti ile kullandırılır.

Vakıf Katılım Ticari Kredi Alma Koşulları

Vakıf Katılımdan ticari kredi almak için gereken ana koşullar şunlardır:

 • Vakıf Katılım bankasından ticari kredi kullanabilmek için, öncelikle müracaatta bulunan kişinin aktif olarak çalışan bir işletmesi olmalıdır.
 • Vakıf Katılım ticari kredi vermek için müracaat eden firmaya ait finansman durumunu, işletme sahibinin kredi notunu, işletmenin finansman raporlarını ve bilançosunu inceler.
 • Vakıf Katılım, prensip olarak ticari kredi kullandırmak için müracaat eden kişi veya işletmenin önceki dönemlerine ait kredi notunun yüksek olmasını  tercih eder. Ayrıca müracaatta bulunan kişi ya da işletmenin geçmiş dönemlerde bankalarla ihtilafa düşmemiş olması da göz önüne alınan noktalar arasındadır.
İlginizi Çekebilir:  Vakıf Katılım Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vakıf Katılım Ticari Kredi Başvurusu

Vakıf Katılım ticari kredi müracaatı şubeye gidilerek yapılabilir. Fakat işletme sahipleri bu konuda öncelikle müşteri hizmetlerini arayarak krediler hakkında detaylı bilgi almayı uygun buluyorlar. Bu amaçla aranabilecek telefon numaraları 0 850 202 12 02 ya da 444 44 77’dir.

Vakıf Katılım ticari kredi başvurusunda izlenen yol şudur;

 • Vakıf Katılım müracaat sahibi tarafından yapılan isteği inceler.
 • Vakıf Katılımın ticari kredi isteğini uygun bulması halinde kredi başvurusunda bulunan kişiye vereceği bilgiler şunlardır:
  • Banka tarafından kullandırılabilecek en yüksek kredi tutarı,
  • Verilen kredinin kullandırılma koşulları,
  • Verilen kredinin geri ödeme koşullarıdır.

Bu koşullarda banka ve başvuru sahibinin mutabakata vardığı hallerde, ticari işletme yetkilisi bankanın istediği bütün evrakları toplayıp, eksiksiz olarak teslim eder. Evrakların incelenmesinden sonra Vakıf Katılım Bankası kullandıracağı krediyi, işletme hesabına aktarır.

Vakıf Katılım Ticari Kredi Başvurusu İçin İstenen Belgeler

Vakıf Katılım ticari kredi kullanmak için gereken evraklar genel olarak şunlardır:

 • Ticaret odası kaydı,
 • Resmi gazete nüshası,
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhasıdır.

Vakıf Katılım Bankası kendi kurallarına göre başvuru yapılan ticari kredi türüne göre daha başka belgeler, çeşitli güvenceler ya da kefil de isteyebilir.

Vakıf Katılım ticari krediler hakkında ilan edilen bilgiler ve ticari kredi çeşitleri genel olarak bunlardır. Vakıf Katılım ticari krediler ilgili firmalara kullandırılırken prensip olarak olabilecek en düşük kar payı uygulaması ve en uzun geri ödeme süresi tanımayı hedef almaktadır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.