Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi Başvurusu

07.01.2020
1.512
A+
A-
Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi Başvurusu

Ziraat Katılım da esnaf için çeşitli kredi paketleri sunuyor. Ziraat Katılım esnaf için kredi müracaatlarında ciddi anlamda kolaylıklar sağlıyor. Ziraat Katılım Bankasının bu alanda sunduğu ürünlerin avantajları hakkından detaylı bilgi almak için banka şubelerine gidilebileceği gibi çağrı merkezi da aranabilir. Ziraat Katılım çağrı merkezi numarası 0 850 220 50 00’dır.

Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi Sağlanması

Ziraat Katılım esnafa çeşitli koşullarda kredi kullandırıyor. Ziraat Katılım esnaf için kredi türleri 4 ana başlıkta incelenebilir. Bu başlıklar şunlardır:

 • Ziraat Katılım Nakdi Finansman
 • Ziraat Katılım Gayrı Nakdi Finansman
 • Ziraat Katılım Kiralama Leasing Hizmeti
 • Ziraat Katılım Kredi Garanti Fonu ( KGF)

Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi ve Nakdi Finansman Sağlanması

Ziraat Katılımın esnaf için kredi verirken nakdi finansman sağlamasındaki amaç firmanın gereksinim duyduğu mal ya da hizmet alımlarını kendisinin üstlenerek firmayı peşin ödeme yapmaktan kurtarmaktır.

Daha sonra Ziraat Katılımın ödemiş olduğu tutar firma tarafından bankaya ödenir. Bu aşamada banka ve firmanın yaptığı anlaşma uyarınca olabilecek en uygun vade ve kar payı oranına göre bir geri ödeme planı hazırlanır. Bu ödeme planı doğrultusunda firma borcunu taksitlendirerek bankaya öder.

Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi ve Gayrı Nakdi Finansman Desteği

Ziraat Katılım esnaf için oluşturulan gayrı nakdi kredi desteği kapsamında firmalara çeşitli alanlarda destek sağlar. Bu gayrı nakdi destekler şunlardır:

 • Teminat Mektubu,
 • Kabul Aval Kredisi,
 • Akreditif,
 • Referans Mektubu finansmanıdır.
İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Kurumsal Finansman Destekleri

Ziraat Katılım Esnaf Kredisi ve Kiralama Leasing

Ziraat Katılım leasing çalışması prensibinde bankanın sahip olduğu bir malı, ekipmanı ya da mülkü işletmeye belli bir süre için kiralaması anlamına gelir. Kiralama süresi boyunca firma bankaya kira ücreti yani leasing ödemesi yapar. Ödemeler genellikle yıllık yapılır.

Leasing süresi sonunda bahse konu mal halen bankanındır. Bir başka anlaşma daha yapılarak malın şirkete devredilebilmesi mümkündür.

Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi ve Kredi Garanti Fonu

Esnafın krediye ihtiyacı olup da güvence gösteremediği durumlarda Ziraat Katılım şirkete kefil olur ve kefalet desteği verir. Bu destek yardımı ile şirket bankadan istediği krediyi alır. Ziraat Katılımın bu kapsamda verdiği kefalet oranı % 80’dir.

Ziraat Katılım Nakdi Finansman ve İşletme Finansmanı

Ziraat Katılım verdiği nakdi destek kapsamında işletme finansmanı da bulunuyor. İşletme finansmanı ilgili şirketim almak istediği mal ya da hizmet için gerekli finansman desteğini sağlar. Ziraat Katılım tarafından verilen bu destek yurt içi ve yurt dışı satış yapan firmalara peşin ödenir. Ve yukarıda nakdi krediler kapsamında anlatıldığı gibi banka tarafından peşin ödenen bu tutar Ziraat Katılım müşterisi firma tarafından taksitler halinde bankaya ödenir.

Ziraat Katılım Nakdi Finansman Mobil Finansman

Ziraat Katılım mobil finansman ürünü  müşterilerin bir önceki bölümde anlatılan işletme finansman isteklerini Ziraat Katılım Bankasına,  Katılım mobil şube üzerinden iletmeleri için uygulamaya alınmıştır. Ziraat Katılım mobil üzerinden elde edilebilen avantajlar şunlardır:

 • İşletmeler vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde kar oranı teklifi alabilir.
 • İşletme finans desteği için Ziraat Katılım tarafından istenen evrakların onaylanmasının sağlanmasıdır.

Bu sistemin yürürlüğe konmasının amacı müşterilerin bankaya giderek vakit kaybetmelerini önlemektir. Mobil finansman müşterisi olmak için başvurular Ziraat Katılım banka şubelerinden yapılıyor. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmiyor.

İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Bankası Hangi Ülkenin Bankası?
Ziraat Katılım KOBİ Kredileri (Resmi Sayfa)

Ziraat Katılım Nakdi Finansman ve Taksitli Ticari Finansman

Ziraat Katılım taksitli ticari finansman desteği ilgili şirketin yapmak istediği faaliyet alanına uygun olarak almak istediği araç, işyeri, makine, ekipman ve düzeneklerin hepsini kapsayan bir finansman destek türüdür. Taksitli ticari finansman desteğinden girişimci kapsamında ele alınan müşteri grubunun tamamı yararlanabilir.

Taksitli ticari finansman özellikleri şunlardır:

 • Finansmanı kullanan işletme daha önce bankalar ile yapılan sözleşme uyarınca belirlenen kar oranı ve vade üzerinden borçlanmış olduğunu kabul eder.
 • İlgili şirket borcunu tam vaktinde gecikmeden Ziraat Katılım Bankasına ödemekle yükümlüdür.
 • Şirket ve banka görevlileri karşılıklı konuşarak en uygun geri ödeme planını oluşturabilir. Ziraat Katılım Bankası duruma göre esnek ödeme planlarının da yürürlüğe konmasına onay verebilir.

Ziraat Katılım Nakdi Finansman ve Döviz Finansmanı

Ziraat Katılım tarafından döviz finansmanı kullandırılmasında amaç ihracat satışları ve teslimatlarında ülkeye döviz kazandıran şirketlere destek verilmesidir. Döviz finansmanı kullandırılırken, istenen ön koşul firmanın ihracat taahhüdünü yerine getirmesidir.

İhracat taahhüdünü yerine getiren firmadan destek amacı ile resim, vergi, harç ve fon (KKDF) alınmaz. Bahse konu firma bu ödemelerden muaftır.

Döviz Finansmanı Özellikleri şunlardır:

 • Döviz finansmanı kullandırılırken ihracat taahhüt vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir. Firma bu süre zarfında ihracat taahhüdünün yarısını yani % 50’sini tamamlamış olursa kendisine tanınan süre 6 ay kadar daha uzatılır.
 • 24 Ayın bitmesi ile birlikte firmadan kar payı üzerinden hesaplama yapılarak BSMV tahsilatı yapılır.
 • Bu tahsilatlarda firmaya kur farkı yansıtılmaz.
 • Türk parasını koruma kanunu uyarınca bütün ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması zorunludur

Ziraat Katılım Esnaf İçin Kredi Başvuru Evrakları

 Ziraat Katılım esnaf için finansman talebinde müracaat belgeleri şunlardır:

 • Krediden yararlanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin gelirini resmi olarak belirten evrak,
 • Krediden yararlanmak isteyen şirket ya da firmanın son dönemlerine ait bilanço kayıtları,
 • Krediden yararlanmak isteyen şirketin ya da firmanın son döneme ait gelir belgesi,
 • Krediden yararlanmak isteyen şirketin Ticaret Sicil Gazetesi kaydının fotokopisi,
 • Ziraat Katılım esnaf için kredi başvurusunda bulunan şirketin konumunu bildiren ikametgah belgesi,
 • Ziraat Katılım esnaf için kredi başvurusunda bulunan şirkete ait vergi levhasıdır.
İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Bireysel Emeklilik Başvurusu

Ziraat Katılım Esnaf Kredisi Kullanma Süreci

Ziraat Katılım esnaf kredisi kullanılması için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Öncelikle Ziraat Katılım banka şubelerine gidilir.
 • Ziraat Katılım banka şubesinde müşteri yetkilisi ile görüşülür.
 • Bu görüşme sonucunda şirket koşullarına göre karar verilen kriterler şunlardır:
  • Hangi KOBİ finansman desteğinin bahse konu şirkete ve yapacağı işe uygun olduğu belirlenir.
  • Kredi verilecek projenin durumuna göre ödeme vade uzunluğu ve ödeme şekline kara verilir.
  • Kobi’nin kredi notuna ve/veya gelirine göre alınabilecek en yüksek kredi meblağı ya da KOBİ’nin ihtiyacı doğrultusunda talep edebileceği kredi tutarı belirlenir.
 • Daha sonra yukarıda bildirilen evraklar toplanır ve eksiksiz olarak bankaya teslimatı yapılır.
 • Banka krediyi onayladıktan sonra KOBİ’nin toplam kullanabileceği kredi miktarı ve iş akışına göre olabilecek en avantajlı geri ödeme vadesi ile geri ödeme planı tekrara görüşülür.
 • En son aşamada kredi alındığına dair, ilgili sözleşmeye firma yetkilisi tarafından imza atılır.

Ziraat Katılım esnaf kredisi verirken, başvuru sahibinin yaptığı iş kapasitesini ve aldığı krediyi geri ödeyip ödemeyeceğine dair mali durumunu ve gelir kaynaklarını analiz eder. Ayrıca bütün bankalar tarafından önemsenen bir konu da, başvuru sahibi ister gerçek kişi olsun ister tüzel kişi olsun kredi notunun yüksek olup olmadığıdır. Başvuru sahibinin kredi notunun yüksek olması daima tercih sebebidir. Ziraat Katılım esnaf için kredi konusunda ilan edilen resmi bilgiler bunlardır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.