Ziraat Katılım Ticari Krediler Nelerdir?

07.01.2020
643
A+
A-
Ziraat Katılım Ticari Krediler Nelerdir?

Ziraat Katılım ticari kredileri ile piyasada iş sahiplerine avantajlı finansman koşulları sağlıyor. Ziraat Katılım ticari krediler kapsamında pek çok finansman paketini piyasada faaliyet gösteren iş sahiplerinin kullanımına sunuyor.

Ziraat Katılım Bankasının ticari kredilerinin avantajları hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinmek için banka şubelerine gidilebileceği gibi Ziraat Katılım müşteri hizmetleri de aranabilir. Ziraat Katılım müşteri hizmetleri iletişim numarası 0 850 220 50 00’dır.

Ziraat Katılım Ticari Krediler ve Kurumsal Finansman Desteği

Ziraat Katılım kurumsal finansman desteği ticari krediler grubunda incelenen bir destek türüdür. Ziraat Katılım kurumsal finansman desteği firmanın ihtiyacı olan gayrimenkul, ekipman, makine ya da diğer işletme malzemesi harcama kalemleri için ya da yatırım projelerinin desteklenmesi için verilmektedir.

Ziraat Katılım Ticari Krediler ve Taksitli Ticari Finansman Desteği

Ziraat Katılım ticari krediler kapsamında taksitli ticari finansman ürününü, Ziraat Katılım bir önceki bölümde olduğu gibi firmanın ihtiyacı olan gayrimenkul, ekipman, makine ya da diğer işletme malzemesi harcama kalemleri için ya da yatırım projelerinin desteklenmesi için firma sahiplerine kullandırıyor.

Ziraat Katılım Ticari Krediler Döviz Finansmanı

Ziraat Katılımın müşterilerine sunduğu döviz finansman ürününü kullandırılmasındaki amaç, ihracat ya da ihracat sınıfında değerlendirilen iş kolları faaliyeti ile ülkeye döviz kazandıran firmaların nakit sıkıntılarını gidermektir. Bu finansman ürününün kullanılmasında öne sürülen koşul, firmanın söz verdiği ihracat taahhüdünü yerine getirmesidir.

İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Dijital Bankacılık İşlemleri

Firma verdiği sözü tam zamanında tutamadığı halde bahse konu ihracatın % 50’sini verilen süre zarfında yaptı ise, banka tarafından kendisine ek olarak 6 aylık bir zaman dilimi daha verilir. Firma ihracat sözünü yerine getirdiği takdirde vergi, harç, resim ve fon muafiyetini hak etmiş olur. Bu vergiler bankalar kanunu uyarınca ilgili firmadan talep edilmez.

Ziraat Katılım Ticari Krediler Gayri Nakdi Finansman Ürünleri

Ziraat Katılımın ticari krediler kapsamında kullandırdığı nakit olmayan ama nakit kredi desteği kadar geçerli olan finansman ürünleri vardır. Bunlara gayri nakdi krediler denir.

Ziraat Katılım Gayrı Nakdi Finansman Teminat Mektupları

Ziraat Katılım gayri nakdi finansman grubu içinde değerlendirilen teminat mektupları ilgili firmalara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Teminat mektupları bankanın müşterileri için verdiği garanti sözleşmesi gibi düşünülebilir. İş yapan firma söz verdiği hizmet, ödeme ya da malı zamanında teslim edemediği takdirde banka ilgili firmanın borcunu ödeyeceğine dair teminat mektubu verir. Teminat mektubu veren banka normal koşullarda herhangi bir ödeme taahhüdünde bulunmamasına karşılık, ödeme vb. basamaklarda aksilik çıkması halinde olabilecek mağduriyeti karşılamayı taahhüt etmektedir.

Ziraat Katılım Gayrı Nakdi Finansman Referans Mektupları

Referans mektupları da ilgili firma için nakdi bir destek olmamakla birlikte nakdi destek kadar ayrıcalık sağlayan gayri nakdi finansman türlerinden biridir. Referans mektubu ile Ziraat Katılım Bankası,  piyasada iş yapmak isteyen müşterisi olan firmanın  Ziraat Katılım bankası nezdindeki onaylı kredilerinin tutarı, kullanabileceği onaylı kredi tutarını, şirketin katılım fonları, cari hesapları  vb. hesapları ve şirketin piyasadaki kredibilitesi hakkında bilgi verir. Banka bu mektubu müşterisinin iş yapmayı planladığı firmaya hitaben yazar. Referans mektubu yazılması için ilgili firmanın bankadan referans mektubu talep etmesi gereklidir.

Ziraat Katılım Gayrı Nakdi Finansman Kabul Aval Finansmanı

Kabul Aval finansmanı ithalat yapan firmanın ödemesini taksitli olarak yapmak istemesi halinde, banka tarafından ihracatçı firmaya ödenecek tutarın belirlenen tarihte ödemesinin yapılacağını taahhüt eden bir ticari finansman ürünüdür.

İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Konut Kredisi Faiz Oranı Ne Kadar?
Ziraat Katılım Bireysel Krediler (Resmi Sayfa)

Ziraat Katılım Gayrı Nakdi Finansman Akreditif

Ziraat Katılım gayri nakdi finansman ürünleri arasında bulunan bir başka destek de akreditiftir. Akreditif ithalatçı firmanın verdiği talimatlar uyarınca taahhüt edilen mal teslimi ya da hizmetlerin gerçekleştirildiğini bildiren şartlı banka garantisi olarak tanımlanabilir. Akreditif desteğinde amaç hem ihracatçı hem de ithalatçı için ödeme risklerinin olabilecek minimal düzeye çekilmesidir.

Ziraat Katılım Ticari Krediler Leasing

Ziraat Katılımın kullandırdığı ticari kredilerden bir tanesi de leasing ( kiralama ) yöntemidir.  Ziraat Katılım leasing ürününün işleme konulmasındaki temel amaç, Ziraat Katılım bankasının mülkiyetinde bulunan bir malı, ekipmanı ya da mülkü leasing koşullarından yararlanmak isteyen müşteriye belli bir süre için kiralamasıdır. Bahse konu mülk ekipman ya da malın kiralandığı süresi boyunca, işletme bankaya leasing ödemesi yapar. Leasing ödemesi ya da bir diğer deyişle kira ödemesi genel kural olarak yıllık yapılır.

Leasing süresi boyunca ve bu süre bittiğinde, kullandırılan mal/ ekipman ya da mülk halen bankanındır. Banka ile gerekli görüşmeler yapılarak bahse konu malın kiralayan şirkete devredilmesi yeni bir anlaşma yapılması halinde mümkündür.

Ziraat Katılım Ticari Krediler İçin Gerekli Başvuru Evrakları

 Ziraat Katılımın ticari kredi talebinde bulunan müşterilerinden istediği belgeleri şunlardır:

 • Ticari kredi almak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin gelirini resmi olarak belirten evrak,
 • Ticari kredi almak isteyen şirket ya da firmanın son dönemlerine ait bilanço kayıtları,
 • Ticari kredi almak isteyen ya da firmanın son döneme ait gelir belgesi,
 • Ticari kredi almak isteyen şirketin Ticaret Sicil Gazetesi kaydının fotokopisi,
 • Ziraat Katılım ticari krediler için müracaatta bulunan şirkete ait ikametgah belgesi,
 • Ticari kredi almak için başvuruda bulunan firma ya da şirkete ait vergi levhasıdır.
İlginizi Çekebilir:  Ziraat Katılım Bankası Konya Şubeleri Telefon Numaraları, Adres Bilgileri, Şube Kodları

Ziraat Katılım Ticari Kredilerin Kullanma Süreci

Ziraat Katılım ticari kredisi kullanılması için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Öncelikle Ziraat Katılım banka şubelerinden herhangi birisine gidilir.
 • Ziraat Katılım banka şubesinde konu ile görevlendirilmiş müşteri yetkilisi ile görüşülür.
 • Bu görüşme sonucunda şirket koşullarına göre karar verilen kriterler şunlardır:
  • Hangi türde ticari finansman desteğinin kredi almak isteyen şirkete ve şirketin yapmayı planladığı işe uygun olduğu belirlenir.
  • Ticari finansmanı sağlanacak projenin koşullarına bağlı olarak, kredinin geri ödeme vade uzunluğu ve ödeme şekline karar verilir.
  • Ticari kredi için müracaat eden şirketin kredi notuna ve/veya gelirine göre alınabilecek en yüksek kredi meblağı ya da şirketin ihtiyacı doğrultusunda talep edebileceği nakdi kredi miktarı belirlenir.
 • Daha sonra bir önceki bölümde bildirilen evraklar toplanır ve bankaya teslim edilir.
 • Banka krediyi onayladıktan sonra başvuru sahibi firma ya da şirketin toplam kullanabileceği kredi miktarı netleştirilir. Firmanın faaliyet gösterdiği alandaki iş akışına göre olabilecek en uygun geri ödeme vadesi kararlaştırılır. Bu görüşme ışığında geri ödeme planı oluşturulur.
 • Ziraat Katılım ticari kredisi kullanımında gelinen en son aşamada bahse konu kredinin alındığına dair, ilgili sözleşmeye firma yetkilisi tarafından imza atılır.

Ziraat Katılım ticari kredi verirken, incelediği kriterler şunlardır:

 • Başvuru sahibi firmanın ya da şirketin yaptığı işin kapasitesi miktarını inceler
 • Başvuran firmanın aldığı krediyi geri ödeyip ödemeyeceğine dair mali durumunu ve gelir kaynaklarını analiz eder.

Bütün bunların yanı sıra bütün bankalar tarafından önemsenen bir konu da, başvuru sahibi ister gerçek kişi olsun ister tüzel kişi olsun kredi notunun yüksek olup olmadığıdır. Başvuru sahibinin kredi notunun yüksek olması daima tercih sebebidir. Ziraat Katılım ticari krediler konusunda ilan edilen resmi bilgiler bunlardır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.